Hướng dẫn chọn số lượng nhà vệ sinh di động

Cập nhật: 03/03/2017
Lượt xem: 127

Các giả thiết đươc đưa ra dựa trên các số liệu nghiên cứu của Hoa Kỳ về lý thuyết phục vụ đám đông. Trong điều kiện bình thường mỗi người sẽ sử dụng nhà vệ sinh một lần sau mỗi 4 giờ. Nếu hội nghị hay sự kiện có sử dụng đồ uống có cồn thì nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh sẽ tăng thêm 40%

 

 BẢNG TÍNH CHỌN SỐ LƯỢNG NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG CHO CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Bài viết liên quan